Προφίλ

Προφίλ


Η αποστολή μας


Να είμαστε μια επιχείρηση παραγωγής και εμπορίας τροφίμων υψηλής ποιότητας, που λειτουργεί σε άριστες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας, προς όφελος των πελατών, των μετόχων και των εργαζομένων της.

Το όραμά μας


Να διευρύνουμε διεθνώς την επιχείρηση μας, η οποία  παράγει και διαθέτει υψηλής ποιότητας και καινοτομίας προϊόντα και υπηρεσίες, που ικανοποιούν πλήρως τις απαιτήσεις των πελατών της, στηριζόμενοι στη δημιουργικότητα, πρωτοβουλία και ικανότητα των ανθρώπων της.