Διασφάλιση ποιότητας

Πιστοποιητικά ISO

Το Σύστημα Διαχείρισης της εταιρίας ικανοποιεί τις απαιτήσεις των παρακάτω διεθνών προτύπων

 • ISO9001:2008:Quality Management System

  Αποδεικνύει την ικανότητα μας να παρέχουμε προϊόντα τα οποία ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών μας.
  Πιστοποιητικό ISO
 • ISO22000:2005:Food Safety Management System

  Διασφαλίζουμε ότι τα τρόφιμα που παράγουμε είναι ασφαλή για κατανάλωση
  Πιστοποιητικό ISO
 • ISO14001:2004:Environmental Management System

  Διασφαλίζουμε πως οι δραστηριότητες της εταιρείας μας, τα προϊόντα μας και οι υπηρεσίες που παρέχουμε, έχουν την λιγότερο δυνατή επίπτωση στο περιβάλλον.
  Πιστοποιητικό ISO
 • BRC:Global Standard for Food Safety

  Αποδεικνύει ότι ικανοποιούμε απαιτήσεις μεγάλων αλυσίδων λιανεμπορίου αναφορικά με την ποιότητα και την ασφάλεια των τροφίμων
  Πιστοποιητικό ISO
 • SEDEX

  Από το 2012, η ΕΒΓΑ συμμετέχει στην διεθνή πλατφόρμα SEDEX (Supplier Ethical Data Exchange), η οποία είναι η μεγαλύτερη βάση δεδομένων ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ προμηθευτών-πελατών για θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, περιβαλλοντικής διαχείρισης, εργασιακών συνθηκών και επιχειρηματικών πρακτικών. Η πλατφόφμα έχει ως στόχο την μείωση των κινδύνων και την βελτίωση πρακτικών στην εφοδιαστική αλυσίδα